Copyright © 2011 CS-CON Praha, a.s.

Organizační uspořádání

 
   Firma CS-CON Praha a.s. má sídlo v ul. Slovenská 35, 101 00 Praha 10. CS-CON Praha a.s. má pobočku také v Třinci, ul. Jablunkovská 410, 739 61 Třinec 1, která vykonává finanční služby v regionu Morava.Firma CS-CON Praha a.s. má celorepublikovou působnost. O této působnosti vypovídá skladba obchodních partnerů, jejichž dílčí seznam přikládáme k tomuto dopisu. Mimo sídlo firmy působí řada externích spolupracovníků majících na starost různé spádové oblasti např: Hlinsko, Havlíčkův Brod, Děčín, Karlovy Vary, Brno…
 
   CS-CON Praha a.s. má dlouhodobé zkušenosti. Touto problematikou se zabývá již od roku 1992. Činnost v lednu roku 1992 byla vedena pod právní formou CS-CON jako konsorcium fyzických osob. V prosinci 1992 byla činnost převedena do nového právního uspořádání a to do formy společnosti s ručením omezeným (zapsáno v OR 1.2. 1993) opět s názvem CS-CON. Od 02.02.1996 přešla CS-CON s.r.o. do nového právního uspořádání a to do akciové společnosti.
 
   Po dobu fungování CS-CON s.r.o. na trhu pohledávek a závazků byla tato společnost dobře zavedena a proto i nástupnická akciová společnost má ve svém názvu CS-CON. Také sídlo společnosti se nemění a zůstává od roku 1993 stále na adrese Slovenská 35, 101 00 Praha 10. Ochranná obchodní známka slouží k jasné identifikaci a ochraně práv této společnosti.