Copyright © 2011 CS-CON Praha, a.s.

Vítejte ve společnosti CS-CON Praha, a.s.

Společnost kromě jiného nabízí aktivní správu saldokonta pohledávek a závazků, která v sobě zahrnuje jak vymáhání, či případný odkup pohledávek, ale i zprostředkování zápočtů závazků a pohledávek, či možnost provedení úhrady vlastního závazku společnosti s diskontem, tj. v míře nižší než je 100% jeho původní výše.

Základní nabídka finančních služeb

 
  • outsourcing pohledávek
  • finanční poradenství
  • organizování a realizace zápočtů a pohledávek
  • vymáhání pohledávek a správa pohledávek
  • odkupování pohledávek
  • odkupování směnek
  • informační servis o podnikatelských subjektech (bilance, výkazy, finanční analýza)
  • oceňování podniků, pohledávek, závazků, podílových účastí, cenných papírů, vypořádacích podílů společností a jiných majetkových účastí movitého i nemovitého majetku a nehmotného majetku